Gaias Garden

gaiasgarden

Gaias Garden av Toby Hemenway er en svært omfattende bok om permakultur. Boken er delt inn i egne seksjoner, så du trenger ikke lese den fra perm til perm. Men kan lett slå opp det du er mest interessert i.

Første gangen jeg leste boken leste jeg den likevel fra begynnelse til slutt. Dette var en av de første bøkene jeg leste om dette temaet, og jeg syntes alt var like interessant. I ettertid har jeg stadig slått opp i boken igjen, og lest om igjen deler som dekker det jeg akkurat holder på med i hagen, for å få repetert litt. Jeg syns spesielt listene over planter og deres egenskaper er veldig greie å slå opp i.

Del en ser på hagen som et økosystem og gir en oversikt over hva permakultur er. Her sammenlignes også permakultur med tradisjonelle hager, og vi ser på forskjellen mellom et nyetablert system og et modent system. Deretter går forfatteren gjennom typsiske permakultur-design, som de forskjellige sonene i permakultur og fordelene ved samplanting (guilds).

Del to går mer i detalj på de forskjellige elementene som en økologisk hage består av. Her dekkes alt fra å lage næringsrik jord til vannhåndtering, og hvordan planter brukes til mange formål. Denne delen omhandler også andre skapninger, som fugler, små dyr og insekter, og hvordan de passer inn i og samhandler med hage.

I den siste delen, del tre, ser vi på hvordan vi kan sette sammen de forskjellige elementene på best mulig måte. Her lærer vi mer om hvordan plantene kan støtte hverandre og hvordan vi kan skape en hel matskog. Denne delen tar også for seg permakultur i byen, noe som blir stadig mer relevant.

Alle de tre delene av boken har mange eksempler og inspirerende bilder som viser praktiske eksempler. Boken har også flotte illustrasjoner og tabeller med forskjellige planter og hva som går sammen med hva.

Andre bøker du kanskje vil like:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *