Jordens fire forskjellige klimasoner

KlimasonerVerden er delt inn i forskjellige klimasoner. Vi har fire hovedklimasoner og to av disse deles i undersoner. Grunnlaget for denne inndelingen er variasjon i klimaet, vegetasjonen, lufttrykket og den gjennomsnittlige temperaturen. De fire hovedsonene er: arktisk, temperert, subtropisk og tropisk.

Det vil selvfølgelig være til dels store lokale variasjoner, så den rene geografiske inndelingen er mer en retningslinje enn en absolutt regel. I tillegg til hovedsonene har vi også mindre soner som f.eks. Middelhavsonen. I Norge finner vi både arktiske soner og flere varianter av tempererte soner.

Arktisk klima

I den arktiske sonen er gjennomsnittstemperaturen under 10 ˚C selv i de varmeste månedene i året. I disse områdene har vi også permafrost, dvs. at bakken er frossen hele året. Den lave temperaturen og permafrosten gjør at all vegetasjon vil dø ut her. I tillegg finner vi her høytrykk det meste av tiden; varm luft stiger og kald luft legger seg på bakken. Under disse forholdene forekommer det heller ikke nedbør. Det arktiske klimaet finner vi rundt pol-områdene på kloden vår.

Temperert klima

Det tempererte klimaet finner vi sør for det arktiske område ved Nordpolen og nord for det arktiske området ved Sørpolen. Det tempererte området strekker seg i et belte rundt hele kloden, på både nord- og sørsiden. Karakteristisk for dette klimaet er den gradvise vekslingen mellom fire årstider. Gjennomsnittstemperaturen i de varme månedene vil være på rundt 10 ˚C og de kalde månedene rundt -3 ˚C. Her vokser det variert vegetasjon med blant annet store løvskoger. I disse områdene finner vi at det ofte er lavtrykk. Den kalde luften som kommer inn fra den arktiske sonen stiger høyt opp og varm luft strømmer til fra den subtropiske sonen. Her har vi også relativt mye nedbør. Vi kan dele den tempererte sonen inn i varmtemperert, som vi finner nærmest den subtropiske sonen, og kaldtemperert, som vi finner nærmere den arktiske sonen.

Subtropisk klima

Det subtropiske klimaet er ganske mye varmere enn de tempererte klimaet. I de varme månedene ligger gjennomsnittstemperaturen på 20 ˚C, og i de kalde månedene ligger gjennomsnittstemperaturen på 10 ˚C. Sommeren er lang og varm, og vinteren er kort og mild. Frost kan likevel forekomme om vinteren. Det subtropiske klimaet finner vi i belter rundt jorden sør for den nordlige tempererte sonen og nord for den sørlige tempererte sonen. Den strekker seg fra ca. 35-40 breddegrad til 27 breddegrad.

Tropisk klima

Det tropiske klimaet finner vi langs hele joden ved ekvator og opp til ca. breddegrad 27, der den subtropiske sonen tar over. Gjennomsnittstemperaturen i den tropiske sonen overstiger 18 ˚C i alle årets måneder, og årstidene vil ikke skille seg videre fra hverandre. I dette området finner vi tre helt forskjellige klimaer; tropisk regnskogklima, tropisk monsunklima og savanneklima. I et tropisk regnskogklima er det svært varmt, og det regner daglig. Her har vi ingen tørketid. Tropisk monsunklimaet har hovedsakelig en veldig våt årstid der det regner daglig og en tørr årstid der det så å si ikke regner. Savanneklimaet er preget av tørketid og varme.Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *