Jordens fire forskjellige klimasoner

Verden er delt inn i forskjellige klimasoner. Vi har fire hovedklimasoner og to av disse deles i undersoner. Grunnlaget for denne inndelingen er variasjon i klimaet, vegetasjonen, lufttrykket og den gjennomsnittlige temperaturen. De fire hovedsonene er: arktisk, temperert, subtropisk og tropisk. Det vil selvfølgelig være til dels store lokale variasjoner,…

Les videre

The One-Straw Revolution

One Straw Revolution

Masanobu Fukuoka var en av de første som drev jordbruk på en måte som kan minne om det det vi i dag kaller permakultur. På mange måter kan vi si at han var en av grunnleggerne av permakultur, lenge før dette ble et begrep. Mange av prinsippene vi kjenner igjen…

Les videre